Category

corona

BUITEN DANS ROOSTER

Vanaf half april proberen we zoveel mogelijk de lessen buiten te geven.

Alleen als het weer het toelaat.

Dit is alleen voor leerlingen jonger dan 27 jaar.

Lessen voor volwassenen blijven, tot nader bericht, via zoom gegeven worden.

Op deze pagina vinden jullie de actuele roosters voor het buiten dansen:

week van 19 april:

maandag:  buiten ( bijgewerkt op 19 april 13:30 uur)

dinsdag:  les Britt buiten;  lessen Maria via zoom

woensdag: buiten ( pre primary 1 14:15 uur  vervalt, danst zaterdag 10:00 uur)

Donderdag: alle kinderlessen buiten, volwassenen via zoom

Vrijdag:  alle lessen buiten

Zaterdag: alle lessen buiten, volwassenen via zoom

 

CORONA update 15 december

De balletschool is weer gesloten tot en met 19 januari.

Kerstvakantie van 14 december tot en met 4 januari.

Daarna starten we alle lessen, op de normale lestijden, online, via zoom.

Onze leerlingen ontvangen daarvoor een zoom code.

Hiermee hebben we inmidddels veel ervaring en is in deze situatie het beste alternatief.

Dit is. zoals het er nu uitziet, slechts voor 2 weken.

 

Houdt verder de e-mail box , onze website en socials in de gaten voor nadere berichtgeving.

Blijf gezond!

 

 

 

Protocol betreffende het nieuwe CORONA virus (COVID-19) update 19 november

Protocol balletlessen in de balletstudio’s tijdens de 1.5 meter samenleving: update dd 21 november 2020 

 1. Bij lichte klachten blijven de leerlingen thuis.
 2. Bij koorts en benauwdheidsklachten van gezinsleden blijven de leerlingen thuis.
 3. Na het afnemen van een Corona test van jezelf blijf je thuis.
 4. Wachten buiten de deur totdat de deur wordt opengedaan en men onder begeleiding de balletschool binnen mag.
 5. Leerlingen komen 5 minuten voor aanvang van de les naar de balletschool en hebben thuis zoveel mogelijk hun balletkleding aangedaan. Uitzonderingen volgens afspraak via email.
 6. Mondkapjes verplicht in de foyer voor iedereen ouder dan 12 jaar.
 7. Tijdens de lessen hoeven geen mondkapjes gedragen worden.
 8. Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 9. Gezondheidscheck bij binnenkomst.
 10. Jonge kinderen maximaal 1 begeleider.
 11. De kleedruimtes zijn gesloten. enkel voor jas ophangen en schoenen wisselen open.
 12. Maximaal 3 ouders mogen in de foyer blijven wachten.
 13. Geen samenscholing voor de deur van de balletschool door daar te blijven staan.
 14. Hoesten en niezen in de ellenboog of bovenarm
 15. Groepen niet groter dan 15 leerlingen bij leerlingen jonger dan 18 jaar.
 16. Markeer strepen in de studio die aangeven hoe de 1.5. meter afstand te houden.
 17. Op diverse plaatsen staan tissues. Eenmalig gebruiken en weggooien.
 18. De balletschool wordt dagelijks schoongemaakt, deurkrukken, toilet groep en alles waar met de handen aan wordt geraakt en na elke les de barres afgenomen.

Persbericht 28 mei 2020

HET BALLET CENTRUM wil open

Bunnik- Lennie van As eigenaar van Het Ballet Centrum wil duidelijkheid over wanneer zij de danslessen weer kunnen hervatten.  Diverse sectoren weten al waar ze aan toe zijn. Voor de ruim 3000 dansscholen in Nederland lijkt er geen landelijke consensus te zijn. In de ene gemeente mogen dansscholen weer open en in de andere gemeente niet. Samen met hun 1,4 miljoen leerlingen eisen de dansschooleigenaren duidelijkheid van het kabinet.

Valt dans onder cultuur, dan mogen dansscholen per 1 juni dertig mensen ontvangen. Valt dans onder sport, dan blijven ze vooralsnog tot 1 september gesloten. Lennie zegt het nog niet te weten, want de danssector wordt nergens genoemd in het overzicht van versoepelingen. “Professionele dansers mogen al wel repeteren mits ze 1.5 meter afstand houden. Zij hoeven zelfs niet tot 1 juni te wachten. Het is niet uit te leggen aan onze leerlingen die wekelijks voor hun plezier dansen. Ze bewegen immers toch een stuk minder intensief dan de beroepsdansers. En in de dansschool zijn alle soorten dans terug te brengen tot matig intensief bewegen” stelt de dansdocent.

Wel dansen op school, niet in de dansschool?

Het landelijke beleid voor kinderen tot 12 jaar is nog onduidelijker. Zij mogen in de kinderopvang, op school en op de BSO al wel binnen dansen, maar nog niet in hun eigen dansstudio onder leiding van de dansdocent.  Op ons parkeerterrein kunnen onze leerlingen met voldoende afstand dansen. Dat is leuk voor een keer, maar zeer blessure gevoelig, daarom kiezen wij hier niet voor.

Dansles veiliger dan boodschappen doen

Samen, op gepaste afstand een dansles volgen is volgens Lennieveiliger dan boodschappen doen. Het Ballet Centrum is niet de enige met vraagtekens over de situatie: ruim 1500 andere dansprofessionals sloten zich inmiddels aan bij de nieuwe alliantie Dansondernemers Nederland. “Dat is het enige voordeel aan deze situatie. Door de coronacrisis zijn alle dansschooleigenaren eindelijk verenigd, ongeacht de dansstijl waarin wij lesgeven.” De dansondernemers overhandigden op 11 mei het Basisprotocol Dans aan de ministeries van VWS, OCW en EZK. Met dit protocol kan er vanaf 1 juni veilig lesgegeven worden aan kinderen, volwassenen en paren. “We willen nu snel groen licht om open te gaan” aldus Lennie.

Dans bevordert de gezondheid

Juist in een tijd waarin de volksgezondheid onder druk staat, is het belangrijk dat we weer lekker gaan dansen en bewegen. Volgens beweegprofessor Scherder zou dit de oplossing zijn tegen de pandemie van het stilzitten, die de wereld al sinds 2012 in haar greep houdt. Matig intensief bewegen is goed voor lichaam en geest, zorgt voor een sterk immuunsysteem en haalt mensen uit een sociaal isolement. Een belangrijke toegevoegde waarde van dans is de combinatie van bewegen, denksport en muziek. Dit is goed voor het brein en het heeft een bewezen positief effect op aandoeningen als parkinson en dementie.

Het Ballet Centrum vindt dat zowel dansen voor kinderen en volwassenen snel weer toegestaan moet worden. We staan klaar om de lessen weer binnen te gaan opstarten. Al kunnen er minder leerlingen tegelijk les krijgen, we hebben zin om weer de studio in te gaan en ik zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.” Aldus Lennie van As van Het Ballet Centrum.

Wanneer starten we weer?

Op dit moment is het zomervakantie!

Onze lessen starten weer vanaf maandag 7 september a.s.

 

 

Vanaf woensdag 1 juli starten de lessen weer binnen op onze locaties.

De zoom lessen, en video lessen en whats app filmpjes stoppen dan ….

We hopen jullie weer allemaal te zien.

zie voor meer informatie onze Nieuwsbrief Corona nieuws 3.

Deze is verstuurd per e-mail naar al onze leerlingen en staat ook op onze website, onder Corona nieuws.

Bericht van de overheid

De overheid heeft dit in een mail aan Dansondernemers Nederland bevestigt, je kunt hier meelezen:

“Onlangs heeft uw sector een protocol opgesteld (“Basisprotocol danssector”) waarin wordt omschreven hoe uw sector de bedrijfsvoering zodanig inricht dat daarmee aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden door alle stakeholders. Dank daarvoor! Het is goed om te zien dat dit zo voortvarend is opgepakt. Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat uw sector op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalve-meter samenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit over het (gefaseerd) openstellen van sectoren zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

Het hebben van een protocol betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is een besluit van de overheid nodig. Het hebben van een protocol is wel een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om een besluit daarover te kunnen nemen. Dit protocol vormt samen met een doorrekening van externe effecten zoals de druk op de openbare ruimte en het openbaar vervoer belangrijke input voor de afweging over een heropening van uw sector. Dit besluit zal moeten worden afgewacht. Helaas is binnen sporten, waaronder dansen, op dit moment nog niet toegestaan. Ik kan u wel vertellen dat het kabinet heeft besloten om de besluitvorming van een aantal zaken uit de stap van 1 september naar voren te halen. Eind juni vindt besluitvorming plaats over  het opstarten van training voor alle sporten per 1 juli. Dit is ook op uw sport van toepassing. Wedstrijden en competities blijven niet toegestaan tot 1 september.”

We wensen je veel succes met de voorbereidingen voor 1 juli en we duimen dat er snel akkoord gegeven gaat worden.

 

3 juni 2020 is het landelijk protocol om de lessen binnen weer te gaan hervatten goedgekeurd.

Het wachten is nu op de mededeling vanuit het kabinet met een datum waarop.

Zodra er nieuws is, verschijnt er, zoals jullie van ons gewend zijn, de Nieuwsbrief.

Na de mei vakantie gaan we, tot nader bericht, door met video lessen ( Pre primary t/m grade 2) en zoom lessen ( modern, grade 3 en hoger)

( zie voor meer info:  wat hebben we voor onze leerlingen gedaan)

Er wordt  overlegd via een kerngroep ( waarin de RAD- Benelux is vertegenwoordigd) en de overheid om de lessen weer te mogen gaan starten in de balletstudio’s.  Het Ballet Centrum heeft zich hierbij aangesloten, en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Zodra hierover nieuws te melden valt, laten we dit middels een Nieuwsbrief weten.

http://www.radbenelux.eu/

Speciaal voor onze leerlingen

Hier vind je de acties die Het Ballet Centrum heeft ondernomen sinds 16 maart 2020.

Mocht je deze niet hebben ontvangen, laat het weten, dan nemen we hierover contact op!

( info@hetballetcentrum.nl )

WEEK 1

Er is een extra Nieuwsbrief per  e-mail verzonden aan alle leerlingen.

Deze is ook te lezen op onze website.

pre primary en primary groepen hebben een kleurplaat ontvangen per e-mail.

Grade 1 t/m grade 8 en de volwassenen klassiek hebben een link met de muziek van hun dans(en) voor de voorstelling ontvangen

Openbaar: via instagram warm up ” Essie en Essie”

WEEK 2

Onze website is aangepast met een pagina info over de huidige situatie rondom Corona virus.

50 + les heeft muziek van een een les ontvangen, zodat ze deze zelf thuis kunnen oefenen

Via ZOOM is er een live stream les tot stand gebracht , leerlingen vanaf grade 3 hebben hiervoor een uitnodiging en een code ontvangen, deze les was op woensdag 25 maart van 18:00-20:00 uur live te volgen.

Grade 1 heeft een kleurplaats en e-mail ontvangen.

Grade 5 tot en met grade 8 hebben een link ontvangen voor een filmpje met buikspier oefeningen.

(Essie en Essie deel 2)

50+ les ontvangen filmpjes via whats app met uitleg en demonstratie van de lesstof waarvan zij eerder de muziek ontvingen.

Pre primary heeft een link van een filmpje van een balletles ontvangen met een bijpassende kleurplaat.

Modern volwassenen hebben via Esmee een work out ontvangen.

Video les grade 1 verstuurd via link in persoonlijke e-mail.

Video les grade 4 verstuurd via link in persoonlijke e-mail,

Via whats app grade 5 barre work

Via whats app volwassenen barre work

Leerlingen volwassenen modern hebben een e-mail ontvangen, wat de plannen zijn voor deze groepen de komende periode.

Primary groepen hebben via e-mail een link ontvangen met de muziek van hun dans voor de voorstelling.

Week 3

Dagelijks via Whats app  video donderdag ochtend groep les nieuwe oefening.

Syllabus muziek verstuurd naar Grade 4,6 en 8

Video les 1 verstuurd naar grade 1/2 Bergschenhoek

kleurplaat  en video appeltaart lied naar Primary groepen

Video les 2  grade 1 Bunnik

Video les Primary les Esra

Extra Nieuwsbrief 2 via e-mail verzonden naar alle leerlingen

Via ZOOM is er een les gegeven voor leerlingen vanaf grade 3 op woensdag 1 april van 18:00-20:00 uur.

De leerlingen modern volwassenen hebben een e-mail ontvangen van de docenten met informatie.

video les 2 verstuurd naar pre primary groepen

video les 2 verstuurd naar primary groepen

video les 2 verstuurd naar grade 1/2 Bergschenhoek

Syllabus muziek verstuurd naar grade 1 vrijdag groep, grade 3  grade 5 en  advanced.

Zoom inlog gegevens verstuurd naar alle maandag groepen.

Week 4

Onze lessen starten weer op de normale tijden voor leerlingen vanaf grade 3, klassiek volwassenen en modern.

Mis je de link, laat het weten via info@hetballetcentrum.nl of tel 06 53 97 97 17

PP t/m grade 1 ontvangen wekelijks een video les per e-mail.

Zoom inloggegevens verstuurd voor de les van 7 april naar leerlingen van de dinsdag.

Zoom inloggegevens verstuurd voor kracht, grade 4, grade 5, points 2 en advanced 1 op woensdag 8 april.

Syllabus muziek Intermediate verstuurd via een link naar de Intermediate leerlingen.

Dagelijks nieuwe oefening naar de donderdagochtend groep via whats app video.

Grade 1 video les 3 verstuurd

Syllabus muziek verstuurd naar alle Intermediate Foundation leerlingen

Pre primary les 3 en Primary les 2 verzonden per e-mail

Grade 1/2 video les verzonden per e-mail

Zoom inloggegevens verstuurd naar alle lessen vanaf grade 3.

Grade 1 vrijdag heeft live les gevolgd via zoom.

Video bellen met de donderdagochtend groep via zoom.

week 5

Alle lessen vanaf grade 3 hebben digitaal live lessen tijdens de normale lestijden.

Heb je geen link via een persoonlijke e-mail ontvangen, laat het ons weten.

De lessen van Fleur op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag behouden de inlog codes,

die er eerder gegeven zijn voor deze lessen.

Video les grade 1 verstuurd naar de woensdagleerlingen.

Donderdagochtend groep ontvangt dagelijks oefeningen via whats app video.

Krachttraining woensdag ook voor onze leerlingen uit Bergenschenhoek via Zoom.

Video bellen met de donderdagochtend groep via zoom.

Video les 3 verstuurd  via link  in email naar primary groepen.

Video les 4 verstuurd via link in email naar grade 1.

Video les 4 verstuurd via link in email naar Pre Primary groepen.

Inlog codes via e-mail  gestuurd voor Zoom lessen op zondag.

Week 6

Dagelijks oefeningen via whatts app donderdagochtend groep.

Video les 5 via link verstuurd naar woensdag groep grade 1.

Lessen nu ook via skype voor de volwassenen klassiek.

Alle lessen vanaf grade 3 worden via zoom gegeven.

Zoom meeting met donderdaggroep.

Video les 4 gestuurd naar de primary groepen.

Video les 5 gestuurd naar de pre primary groepen.

Video les 5 gestuurd naar grade 1/2 groep Bergeschenhoek.

Week 7

Mei vakantie van 27 april  tot en met 5 mei.

Zodra het bekend is dat we weer open gaan krijgen jullie dit via een Nieuwsbrief, onze website en socials te horen.

Vooralsnog is er helaas nog geen datum bekend!

We zijn bezig met een protocol, dat zodra we open mogen, er een plan van aanpak is.

Week 8

Vanaf 6 mei starten we onze lessen weer via de digitale snelweg.

Helaas is er nog steeds geen datum bekend wanneer we onze lessen kunnen hervatten in de studio’s.

50+ les ontvangt weer filmpjes met oefeningen via whats app.

Video lessen zijn verstuurd:

Pre primary video les 6

Primary video les 5

Grade 1 video les 6

Grade 1/2 video les 6

Lessen zijn vanaf 6 mei weer opgestart via zoom vanaf grade 3 en modern.

Er wordt  overlegd via een kerngroep ( waarin de RAD- Benelux is vertegenwoordigd) en de overheid om de lessen weer te mogen gaan starten in de balletstudio’s.  Het Ballet Centrum heeft zich hierbij aangesloten, en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Zodra hierover nieuws te melden valt, laten we dit middels een Nieuwsbrief weten.

Week 8

Dansbelang heeft een protocol aangeboden namens de dans sector aan de minister van cultuur.

Grade 1 woensdag video les 7 met kleurplaat

50+ les ontvangt dagelijks oefeningen in een whats app filmpje

Zoom lessen worden vervolgd vanaf grade 3 en modern.

Pre primary groepen video les 7  met kleurplaat

Primary groepen video les 6

Grade 1 zaterdag video les 7 met kleurplaat

Grade 1/2 zaterdag video les met kleurplaat

Week 9

50 + elke dag een oefening

Grade 1 woensdag video les 8 met opdracht.

Hemelvaartsdag 21 mei GEEN zoom lessen!

Pre Primary video les 8

Primary video les 7

Grade 1 zaterdag video les 8 met opdracht

Grade 1/2 video les met opdracht

De voorstelling die gepland staat voor 13 juni 2020 gaat definitief niet door.

Week 10

Alle lessen vanaf primary worden deze week via zoom gegeven.

50+ gaat door met de dagelijkse filmpjes en op donderdag een ontmoeting via ZOOM.

Video les 9 verstuurd naar pre primary.

Persbericht doen uitgaan.

31 mei en 1 juni  pinksteren geen lessen!

Week 11

Video les Pre primary  ” diep in de zee”

Lessen via zoom vanaf primary op de reguliere lestijden.

3 juni ; Het protocol dans sector is goedgekeurd, we wachten nu op de mededeling van het kabinet, met een datum wanneer we weer kunnen gaan starten.

Het locale protocol om de lessen binnen te hervatten ligt klaar en is naar de gemeente Bunnik verstuurd.

50+ krijgt oefeningen via whats app en silver swans programm RAD  les 2

Week 12

Nog steeds wachten we op groen licht, wanneer we toestemming krijgen open te gaan.

We gaan door met onze zoom lessen

De filmpjes voor de donderdagochtend groep via whats app

Pre primary ontvangt weer een link met video les via you tube.

Week 13

Alle lessen via zoom behalve pre primary en de donderdagochtend les.

Video les pre primary

Pre Primary, Primary , Grade 1  BUNNIK Uitnodiging voor  eenmalig buiten dansen via e-mail voor volgende week

Leerlingen Bergschenhoek uitnodiging via email om buiten te dansen volgende week.

50 + les dagelijks whats app filmpje met oefening en les 3  silver swans programm RAD

Week 14

Pre primary t/m/ grade 1 Bunnik  Buiten les

Locatie: parkeerplaats voor de ballet studio Regulierenring 11

Pre primary t/m grade 4 Bergschenhoek  Buiten les

Locatie: Parkeerplaats Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek

alle andere lessen via ZOOM t/m 30 juni

50+ les oefeningen via whats app

persconferentie woensdag 24 juni…… vol verwachting klopt ons hart.

 

 

In de planning:

Week 14 : acties om  1x buiten lessen te organiseren voor Bunnik pre primary, primary en grade 1

Voor Bergschenhoek alle lessen.

Om deze lessen op regelmatige basis,  weken achter elkaar, te gaan organiseren vinden we geen goed idee,  i.v.m. blessures.

Onze jongste leerlingen  ontvangen wekelijks een les via een e-mail met daarin een link voor een video les.

De link die jullie voor de zoom lessen hebben ontvangen blijft geldig.