Bestelformulieren

Via onderstaande formulieren kan balletkleding besteld worden.
1   Bestelformulier geheel invullen en mailen naar info@hetballetcentrum.nl
Graag totaalbedrag overmaken op NL83INGB0000719236 van Het Ballet Centrum
3   De bestelling wordt in behandeling genomen
4   Zodra bestelling binnen is, wordt deze geleverd tijdens de eerstvolgende balletles